הבארון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ ישראל - הערכה מחדש

המאמר פורסם בכתב-העת קתדרה, גיליון 2, עמ' 59-68.

המאמר זמין ברשת. יש ללחוץ על "לעיון בגליון השלם" בקישור הזה.