הולדתו של דגל

פורסם בכתב-העת עת-מול, גיליון ג'(3), עמ' 14.