הטיפול בנושאי איכות האוויר באגף איכות הסביבה בעיריית ראשון לציון

פורסם באיכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי, 16, עמ' 151-152.