הטלית והדגל : הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה