היחידה לרווחה ברשות המקומית : המודל של ראשון לציון

פורסם על-ידי המרכז לפיתוח ארגוני, משרד הפני, בירושלים.