היקף ואופי הגל הראשון של ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל (1882-1890)

מאמר בספר: מחקרים בגיאוגרפי היסטורית-ישובית של ארץ ישראל, עורכים: יהושע בן אריה, יוסי בן-ארצי, חיים גורן. עמודים 78-95.

להשאלה ברשת הספריות.