"הם לא ישברו אותנו" : סיפורם של יצחק ושרה צלליכין-יכין

להשאלה בספריות הרשת.