המאבקים על דמותם של בתי הספר הלאומיים והשתקפותם בדיוני אספות המורים תרנ"ב-תרנ"ו

פורסם בכתב-העת דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות, גיליון י, עמ' 97-156.