המושבות

פורסם ב: ספר השנה של ארץ ישראל/ עורך אברהם צפרוני