המרכז לחינוך סביבתי בעיריית ראשון לציון

פורסם באיכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי, 16, עמ' 590-592.