הספריות הציבוריות בימי העלייה הראשונה

פורסם בספר העלייה הראשונה, כרך א' (עורך: מרדכי אליאב, 1981), בעמ' 465-482.