העיתונות העברית בארץ ישראל בשנים 1863-1904

הספר סוקר ומתאר את דיוקנה של עיתונות תוססת, לחלוצית ומהפכנית בעיקרה, ששיקפה את עמדתם ואת שאיפותיהם של בני ארץ ישראל ואת המתחים שנוצרו ביישוב, אם מחמת הדיונים והתכניות לגבי עתידו ואם מחמת העלייה החדשה והתמורות שחוללה. בשנת 1878 כתב ה'ג'ואיש כרוניקל':" כוח חדש נולד ובא לעולם צמחה עיתונות יהודית בארץ ישראל. שאור נזרק לעיסה והחל מתסיסה." בדפים אלה אנו עוקבים אחר פעולתו של ה'שאור' הזה, כיצד עורר ודירבן לכתיבה ולמעשים, אשר פילסו לעם דרך לעתיד.

להשאלה ברשת הספריות.