הקמת מרכז מורים אזורי למדעים וטכנולוגיה : במסגרת יישום דו"ח הררי - "מחר 98" במרכז הפדגוגי ראשון לציון : תכנית עבודה - יולי 1996