הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית 1903 - 1914

להשאלה ברשת הספריות.