השתרשות גידול תפוח הזהב בראשית ההתישבות הציונית

פורסם בכתב-העת נופים: עיונים בידיעת הארץ, גיליון 5, עמ' 8-26.
המאמר התפרסם גם ב"אריאל" גיליון 165-166, 2004, עמ' 173-189.