התאחדות המושבות ביהודה - תקנות

יצא לאור ביפו על-ידי א. אתון.