התישבות העליה הראשונה - גרעין הישוב החדש בארץ ישראל

דברי ישיבת החוג לתולדות הקרן הקיימת לישראל - ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (יום שני, ב' בתמוז תש"ן, 25 ביוני 1990)