התנועה הציונית ויהודי תימן (שליחותו של יבנאלי לתימן באור חדש)

להשאלה בספריות הרשת.