התקוה : מקורו של ההימנון, תולדותיו ותכונותיו בהשוואה להימנונים של אומות אחרות

יצא לאור בהוצאה עצמית.