זכרונותי מן המושבה

לעיון בספרייה בלבד - לא להשאלה.