זכרונות אהרן : נעורים ובגרות בראשון לציון

להשאלה בספריות הרשת.