חדוות תעשייה

ראשון לציון: (המדור לחינוך מיוחד - ראשון לציון), [תשנ"ו].