חולמים ומגשימים : מגילת חייהם ופעלם של רוקמי חזון תקומת מדינת ישראל