חיי פועלת בארץ : אוטוביוגרפיה

להשאלה ברשת הספריות.