טיפול תכנוני בנושאי הסביבה בעיריית ראשון לציון

פורסם באיכות הסביבה בישראל: דו"ח שנתי, 16, עמ' 531.