יהודי תימן : היסטוריה, חברה, תרבות : יוצאי תימן בארץ ישראל - אסופת מאמרים

בנמצא כרכים ב ו-ג.

להשאלה בספריות הרשת.