יום עיון בנושא פיתוח, ניצול ושימור מקורות המים באקוויפר החוף

תקצירים ליום עיון שנערך בבית יד לבנים, ראשון לציון, בכ"ה באדר תשס"ז, 15 במרץ 2007.