כתבים לתולדות חיבת ציון ויישוב ארץ ישראל

זמין בספריות: כרך א' 1870-1882.