כתבי משה סמילנסקי

על ראשון לציון בכרך ט.
יצא לאור בתל אביב על-ידי התאחדות האיכרים בארץ ישראל.