ראשון לציון

יצא לאור בתל אביב בהוצאת אמנות. מסדרת "לנוער": ספריית א"י של הקק"ל. חוברת ד'.