...ראשון לציון : מזכרת ראשון לציון ליובל החמישים : ט"ו אב תרמ"ב - ט"ו אב תרצ"ב : ראשון לציון - ועד יובל החמישים לראשון לציון