תעוד ספורי וטרנים תושבי ראשון-לציון : פרויקט מחויבות אישית

ראשון לציון: מנהל החינוך, אגף הנוער, תש"ס.