30 המושבות הראשונות

פורסם בכתב-העת עת-מול, גלילון ט"ז (5), עמ' 14 - 16.