המעלית בספריית שיכון המזרח

המעלית במתנ"ס שיכון המזרח ובספרייה לא תהיה פעילה החל מ- 15.6 לתקופה ארוכה. נעדכן כשתשוב לפעול.