הרחבת שעות פתיחה בכותר ראשון שקמה בקיץ

הרחבת שעות פתיחה בכותר ראשון שקמה בחופש הגדול:

החל מיום שישי 16.7.21 הספרייה תעבוד בימי שישי
בין השעות 9:00 - 13:00
החל מיום ראשון 25.7.21 הספרייה תעבוד בימי ראשון
בין השעות 9:00 - 13:00 ; 16:00 - 20:00.

בשאר הימים הספרייה עובדת כרגיל.