הרחבת שעות הפתיחה של הספריות ביולי אוגוסט

ספריית נווה חוף
יפעלו בחודשים יולי אוגוסט גם בימים שני וחמישי בבוקר בין השעות 9:00 - 12:45,
בנוסף לשעות הפתיחה הרגילות.

ספריית נחלת יהודה
תפעל במהלך חודש יולי ובחודש אוגוסט עד 15.8.24, גם בימים שני וחמישי בבוקר בין השעות 9:00 - 12:45,
בנוסף לשעות הפתיחה הרגילות.

ספריית יצחק שדה
תפעל בימי שני בין השעות 11:00 - 15:45
תפעל בימי חמישי בבוקר בין השעות 9:00 - 12:45,  ובין השעות 14:00 - 18:45

ספריית מעגלים
ביום שלישי 23.7.24 י"ז בתמוז הספרייה סגורה
בחודש אוגוסט הספרייה תפעל בימי ראשון וחמישי בין השעות 15:30 - 18:45
הספרייה תהיה סגורה מ- 13.8.24 - 22.8.24 ט' באב ועד י"ח באב.

ספריית רוזן
החל מיום חמישי 8.8.24  הספרייה תפעל גם בימי חמישי ושני בבוקר בין השעות 9:00 - 12:45,
בנוסף לשעות הפתיחה הרגילות.

ספריית שיכון המזרח
הספרייה תיסגר לחופשת הקיץ מ- 14.8.24 עד 22.8.24. חוזרים לעבודה רגילה ביום ראשון 25.8.24.

כותר ראשון שקמה
תיפתח לקהל בימי שלישי בבוקר בתאריכים  16.7.24 – 27.8.24 בין השעות 9:00 - 12:45
ובימי שישי 19.7.24 – 30.8.24 בין השעות 9:00 - 12:45
בנוסף לשעות הפתיחה הרגילות.