מידע ראשון: מרכז מידע לתושב לא יפעל ב- 16.2.20 - 20.2.20

מידע ראשון: מרכז המידע והייעוץ לתושב לא יפעל בין התאריכים: 16.2.20 - 20.2.20, ימים ראשון עד חמישי.
חוזרים לעבודה שוטפת ביום ראשון 23.2.20.