שינויים בשעות פתיחה ביום חמישי 2.12.21

בחנוכה, יום חמישי 2.12.21, הכותרים והספריות יפעלו בין השעות 9:00 – 13:00
למעט ספריית רמת אליהו שפתוחה כרגיל בין השעות 11:00 - 19:45.
וספריית שיכון המזרח שפתוחה כרגיל בין השעות  10:00 – 12:00 ; ובין השעות 15:00 – 19:00.
חנוכה שמח!