כותר ראשון שקמה בימי שישי

בימי ששי הספרייה סגורה לקהל הרחב. 
ניתן לקבל שירותי ספרייה בימי ששי: בכותר ראשון תרמ"ב, בכותר ראשון אלון,
בספריית יצחק שדה, בספריית רמת אליהו ובספריית שיכון המזרח.
בימים ראשון, שני, שלישי וחמישי הספרייה נפתחת בשעה 16:00.