שינויים בשעות פתיחה בפורים

בפורים
יום חמישי 21.3.19 י"ד באדר ב'
הכותרים והספריות סגורים

בשושן פורים
יום שישי 22.3.19 ט"ו באדר ב'
פתוח בספריות שנוהגות לפתוח בימי שישי
כותר ראשון שקמה פתוח בין השעות 9:00 – 13:00

פורים שמח!