כותר ראשון - רשת הכותרים והספריות בראשון לציון

הצטרפות לספרייה מהבית

  הגודל המקסימלי הניתן להעלאה הוא 1MB ניתן להקטין את הקובץ בצייר.


  1. המנוי בספרייה הוא מנוי אישי.
  2. המנוי מקנה זכות השאלה של 3 פריטים לכל היותר, (מתוכם משחק קונסולה אחד בלבד). המנוי יכול לשאול משחק פאזל אחד בנוסף למספר הפריטים המותר. מעל גיל 13 ניתן לקבל גישה לאתר "עברית", גישה למאגר "הספרייה הדיגיטלית הישראלית", גישה ל-icast, זכאות לשירות חיבור מרחוק למאגרי מידע.
  3. הגישה לאתר "עברית", ל"ספרייה הדיגיטלית הישראלית", ל- icast ולמאגרי מידע – לתושבי ראשון לציון.
  4. ההשאלה מותנית בכיבוד התקנות המפורטות. מרגע שליחת הטופס, הנרשם מאשר שמסכים לתנאי ההרשמה של כותר ראשון.

  להלן נהלי ההשאלה:

  משך השאלת ספרות יפה - חודש ימים.
  משך השאלת כותרים חמים-שלושה שבועות.
  משך השאלת ספרי עיון-חודש ימים למעט ספרים בביקוש גבוה.
  משך השאלת פריט דיגיטלי-שבועיים. פריט דיגיטלי: סרטים/דיסקים/משחקים/ספרים קוליים.
  משך השאלת כתבי עת-שבועיים.
  משך השאלת משחק פאזל – חודש ימים.
  ניתן לבצע הארכות לספר שאינו מוזמן בתיאום עם הספרייה אך בכל מקרה לא תעלה תקופת ההשאלה על 3 חודשים.

  הנהלת הספרייה רשאית לחסום מנוי במקרים הבאים:

  איחור של למעלה מ-6 חודשים בהחזרת פריט מכל סוג.
  אובדן או השחתה של פריטים, מודפסים או דיגיטליים, (החסימה תתבטל לאחר הסדרת התשלום).
  במקרה של אי-תשלום קנסות בגין איחורים.
  פתיחת מנוי חסום - רק לאחר הסדרת כל ההפרות שבוצעו ע"י המנוי ו/או הסדרת החוב.

  תשלום קנסות על איחורים:

  איחור בהחזרת פריט דיגיטלי – 20 ₪ ל-30 יום איחור, 40 ₪ ל-60 ימי איחור וכו'.
  איחור בהחזרת ספר קריאה – 10 ₪ ל- 90 יום איחור

  הפסקת מנוי:

  הבקשה להפסקת המנוי תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמין בכותר או בספרייה.
  סגירת מנוי תאושר ותתבצע רק לאחר שנבדק כי למנוי אין חובות בגין איחורים או השחתה של פריטים.
  במידה שיימצא כי למנוי יש חוב, יהיה עליו להסדירו טרם סגירת המנוי.

  אני מקבל/ת על עצמי תנאי השאלה אלו. שליחת הטופס מהווה הסכמה על תנאי ההרשמה לכותר ראשון.
  אני מתחייב/ת להודיע לספרייה על שינויים בכתובתי או במספר הטלפון שלי.
  אני מתחייב/ת לא לעשות שימוש בחומרים מעבר למטרה שלשמה הושאלו.


  *כתובת הדוא"ל תשמש גם לקבלת מידעון שבועי על פעילויות רשת כותר ראשון. בכל שלב הנמען יכול להסיר את הכתובת שלו מרשימת התפוצה.