כותר ראשון - רשת הכותרים והספריות בראשון לציון

הצטרפות לספרייה מהבית

  • 1. המנוי בספרייה הוא מנוי אישי.
  • 2. המנוי מקנה זכות השאלה של עד 3 פריטים (מתוכם פריט דיגיטלי אחד בלבד). מעל גיל 13 ניתן לקבל גישה לאתר "עברית", גישה למאגר "אוברדרייב", זכאות לשירות חיבור מרחוק למאגרי מידע.
  • 3. ההשאלה מותנית בכיבוד התקנות המפורטות, ובחתימה על כתב טופס ההצטרפות.

להלן נהלי ההשאלה:

משך השאלת ספרות יפה- חודש ימים.
משך השאלת כותרים חמים-שלושה שבועות.
משך השאלת ספרי עיון-חודש ימים למעט ספרים בביקוש גבוה.
משך השאלת פריט דיגיטלי-שבועיים. פריט דיגיטלי: סרטים/דיסקים/משחקים/ספרים קוליים.
משך השאלת כתבי עת-שבועיים.
ניתן לבצע הארכות לספר שאינו מוזמן בתיאום עם הספרייה אך בכל מקרה לא תעלה תקופת ההשאלה על 3 חודשים.

הנהלת הספרייה רשאית לחסום מנוי במקרים הבאים:

איחור של למעלה מששה חודשים בהחזרת פריט דיגיטלי/כותר חם/ספר עיון.
איחור של למעלה משנים עשר חודשים בהחזרת ספר קריאה.
החזרת פריט דיגיטלי או ספר לא תקינים.
בגין חוב לספרייה על פעולות שונות.
במקרה של אי תשלום קנסות בגין איחורים.
פתיחת מנוי חסום- רק לאחר הסדרת כל ההפרות שבוצעו ע"י המנוי ו/או הסדרת החוב.

תשלום קנסות על איחורים:

איחור בהחזרת פריט דיגיטלי/כותר חם/ספר עיון – 20 ₪ ל-30 יום איחור, 40 ₪ ל-60 ימי איחור וכו'.
איחור בהחזרת ספר קריאה – 10 ₪ ל- 90 יום איחור
את התשלום על החוב ניתן להסדיר בכותר או בספרייה בה הנכם מנויים

הפסקת מנוי:

הבקשה להפסקת המנוי תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמין בכותר או בספרייה.
סגירת מנוי תאושר ותתבצע רק לאחר שנבדק כי למנוי אין חובות בגין איחורים או השחתה של פריטים.
במידה ויימצא כי למנוי יש חוב, יהיה עליו להסדירו טרם סגירת המנוי.
אישור על הפסקת המנוי יישלח בתוך 30 יום מרגע קבלת הבקשה ובאמצעות אימייל.

אני מקבל/ת על עצמי תנאי השאלה אלו.
אני מתחייב/ת להודיע לספרייה על שינויים בכתובתי או במס' הטלפון שלי.
אני מתחייב/ת לא לעשות שימוש בחומרים מעבר למטרה שלשמה הושאלו.


שיוני גודל פונט
Contrast