אני חושב לכן אני טועה - מפגש בזום עם דר חיים שפירא

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!