סדנת כתיבה בזום בהשראת נשות התנך המרדניות

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!