מגמות גיאופוליטיות גלובליות במאה ה-21 והשלכותיהן על המזרח התיכון, עם פרופ\' דוד פסיג

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!