כתיבת ספוקן וורד-הכתיבה המדוברת, עם אריק אבר

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!