סדנה לכתיבת שירה בחברת משוררים

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!