סדנת פואטרי סלאם בהנחיית אריק אבר

טופס תשלום

לא ניתן לרכוש יותר מארבעה כרטיסים!