תכשיטים: מבט מהעבר אל ההווה, הרצאה וסדנה מעשית

טופס הרשמה