פעילויות למבוגרים במגבלת התו הסגול

התנהלות בפעילויות למבוגרים בעת הקורונה:
 בדיקת חום בכניסה לספרייה (מעל 38 מעלות לא תותר כניסה).
 מבוגרים חייבים לעטות מסיכות  במשך כל זמן הפעילות.
 יש למלא הצהרת בריאות עם הכניסה לפעילות. 
 יש לחטא ידיים באלכוג'ל.
 ניתן להגיע לפעילות 15 דקות לפני שמתחילה אבל לא קודם לכן.
 אין להישאר בספרייה בתום הפעילות.