אידיאולוגיה ומציאות בעליית הביל"ויים

מאמר בכתב-העת שלם, גיליון ג', עמ' 149-184.